Pomóż nam powstrzymać aborcyjną tyranię ONZ!

To jest wstrząsające. Organizacja Narodów Zjednoczonych wykorzystuje fundusze z pomocy humanitarnej i rozwojowej jako narzędzie do zmuszania krajów afrykańskich, takich jak mój, Kenia, do wprowadzenia powszechnego dostępu do aborcji i wdrożenia postulatów ideologii LGBTQ!

I jest na to słowo... WYMUSZENIE!

Czy Państwo zdają sobie sprawę, że zamiast koncentrować się na podstawowych potrzebach, Organizacja Narodów Zjednoczonych żąda, aby wszystkie narody Afryki zgodziły się na następujące destrukcyjne elementy:

Wolny dostęp do aborcji dla wszystkich kobiet i dziewcząt;
Aborcja jako podstawowe "prawo człowieka";
Propaganda ideologii gender i LGBT; oraz
Tak zwana „kompleksowa edukacja seksualna”, nawet dla dzieci w żłobkach.

Planuję powstrzymać ONZ od szerzenia aborcji w moim kraju, Kenii, na moim kontynencie, Afryce, i na całym świecie - ale będę potrzebowała Państwa pomocy NIEZWŁOCZNIE.

Ponieważ następna sesja ONZ, na której ustanowiona zostanie ta radykalna polityka aborcyjna, może odbyć się w ciągu najbliższych kilku tygodni po tym, jak została przełożona z powodu wybuchu epidemii COVID-19.

Czy, jako część społeczności CitizenGO, staną Państwo dziś ze mną, z Afryką, z afrykańskimi dziećmi przeciwko perwersyjnej i agresywnej agendzie ONZ?

Z pomocą Fundacji CitizenGO będę oczywiście mogła kontynuować kluczowe wysiłki na rzecz powstrzymania planów lobbystów LGBTI i proaborcyjnych aktywistów w ONZ oraz w Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (CSW), korzystając z każdego dostępnego mi narzędzia, ale potrzebuję w tym Państwa wsparcia.

PO PIERWSZE, CitizenGO i ja będziemy kontynuować nasze wcześniejsze działania rekrutując nowych obrońców dzieci nienarodzonych, aby zmaksymalizować wpływ programów rzecznictwa obywatelskiego oraz naszych petycji w ONZ.

PO DRUGIE, z pomocą naszych stałych miesięcznych darczyńców, CitizenGO i ja będziemy nadal emitować reklamy wideo, aby przekonać coraz więcej krajów do odrzucenia radykalnej agendy ONZ w sprawie rozprzestrzeniania aborcji oraz ideologii LGBTI.

JEDNOCZEŚNIE, CitizenGO i ja dostarczymy każdy Państwa podpis pod petycją do kluczowych delegatów i przywódców ONZ, z finansujących tę organizację krajów, by wywrzeć realną presję na porzucenie proaborcyjnej polityki.

W DALSZEJ KOLEJNOŚCI, wraz z CitizenGO, będziemy prowadzić i koordynować wszystkie protesty i demonstracje uliczne przed siedzibą ONZ, by ten sposób zwiększyć społeczną świadomość i solidarne wsparcie dla narodów Afryki, które są traktowane jak obszary ideologicznej kolonizacji.

Zbliża się sesja ONZ, co powoduje, że mamy niezwykle mało czasu na przygotowania. Dlatego naprawdę pilnie potrzebuję Państwa pomocy w tej fundamentalnej batalii.


W CitizenGO jesteście Państwo bezpieczni. Proces przekazania darowizny jest zakodowany, tak aby mieć pewność, że wszelkie dane osobowe i bankowe pozostaną ukryte.

Contact Center
W przypadku jakichkolwiek problemów z tą stroną czy też pytań lub komentarzy, prosimy o przesłanie nam wiadomości email na adres: [email protected] 

Nasi współpracownicy chętnie odpowiedzią na Państwa wszelkie pytania i wątpliwości.

Odliczenia od podatku
Darowiznę przekazaną na rzecz Fundacji CitizenGO można odliczyć od podstawy opodatkowania.

Fundacja CitizenGO
Adres: ul. Paseo de la Habana 200, 28036 Madryt, Hiszpania


Do odliczenia darowizny przekazanej na Fundację CitizenGO od dochodu, potrzeba:

1. Posiadać możliwość okazania potwierdzenia przelewu darowizn na rzecz CitizenGO (ze strony Ministerstwa Finansów: "wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy");

2. Urząd Skarbowy może poprosić o oświadczenie organizacji, potwierdzające, że Fundacja (Fundación) CitizenGO (ustanowiona 7 czerwca 2013 r. w Hiszpanii zgodnie z Ustawą o fundacjach 50/2002 z dn. 26 grudnia 2002 r.) od dnia ustanowienia funkcjonuje jako organizacja równorzędna do organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego z dnia 24 kwietnia 2003 r., realizując cele określone w art. 4 tejże ustawy i prowadząc działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Oświadczenie jest do pobrania tutaj: Oświadczenie

Na podstawie informacji publikowanych przez Ministerstwo Finansów:

Przekazanie darowizny oznacza akceptację Polityki Prywatności CitizenGO. Mogą się Państwo wypisać w każdej chwili.